top of page

Rólunk

Pécsett működő közösségünk szerepéről legjobban talán a II. Vatikáni Zsinat “Apostolicam Actuositatem “ kezdetű dekrétumából - mely a világi hívek apostolkodásáról szól - kaphatunk megfelelő képet. 

 

Küldetésünk… „Mivel a világiakra éppen az jellemző, hogy világi környezetben és világi tevékenységek közepette élnek, Isten arra hívja őket, hogy buzgó keresztény lelkülettel kovász módjára apostolkodjanak a világban.” 

 

…a  Szentlélek által…

„A Szentlélek, aki Isten népének megszentelésén a szolgálat és a szentségek által munkálkodik, apostolkodásukhoz a hívőket is ellátja különleges adományokkal (vö. 1Kor 12,7), ,,tetszése szerint osztván kinek-kinek'' (1Kor 12,11), hogy valamennyien a kapott ajándékok szerint ,,egymás szolgálatára legyenek'', mint ,,Isten sokféle kegyelmének letéteményesei'' (1Pt 4,10) az egész test épülésére a szeretetben (vö. Ef 4,16). E karizmák - a legkisebbeket is beleértve - elfogadásából ered minden egyes hívő joga és kötelessége, hogy a kapott ajándékokat az emberek javára és az Egyház épülésére használja föl az Egyházban és a világban; a Szentlélek szabadságában, aki ,,ott fú, ahol akar'' (Jn 3,8), és közösségben testvéreikkel Krisztusban, főképpen a pásztoraikkal, akiknek feladata, hogy ítéletet mondjanak a karizmák hitelességéről és rendezett használatáról, nem azért, hogy kioltsák a Lelket, hanem hogy mindent vizsgáljanak meg és a jót tartsák meg (vö. 1Tesz 5,12.19.21).” 

 

…életállapottól függetlenül…

„A világi hívek lelki életének sajátos formát ad a házas és családi állapot, a nőtlenség vagy özvegység, a betegség, valamint a hivatásbeli és társadalmi tevékenység. 

 

…az Egyházhoz szorosan kapcsolódva.

„Ápolják magukban az egyházmegyéhez tartozás tudatát, melynek a plébánia egy sejtje; főpásztoruk hívására kapcsolódjanak be az egyházmegyei munkába.

 

----------------------------------------------------------------

 

Miért Betánia a nevünk?   

A Betánia név jelentése: a “szegények háza”. Itt történt számos fontos evangéliumi esemény, melyek alapvető fontosságúak voltak Jézus életében is. 

 

Két Betánia nevű helység létezett. 

* Az egyik Jeruzsálemtől keletre, a Getszemáni kerttől nem messze található. Itt éltek barátai, Márta, Mária és testvérük Lázár illetve a Leprás Simon is. Ide járt Jézus megpihenni, virrasztani, új erőt meríteni a küldetésének beteljesítéséhez. Itt ment fel - tanítványi szemeláttára - a mennybe és imádta Őt a bűnös asszony, mikor megkente drága olajjal Simon házában. Szeretett barátját - Lázárt - is itt támasztotta fel. 

* A másik Betániát a Jordán mellett, Keresztelő János működésének helyszíneként azonosítják, ahol a hagyomány szerint Jézus is megkeresztelkedett. Egyes kutatások Illés mennybemenetelét is ide kötik. 

 

Látható, hogy a történések szinte keretbe foglalják Jézus földi életét. Mi is szeretnénk Őhozzá hasonló életet élni, azaz szegénynek lenni mindabból, amit a világ adhat és gazdagnak lenni Isten kegyelmében, így szolgálva mások felé.

-------------------------------------------------------------------

Fő szolgálataink

2015 július 1. óta közösségünk tagjainak döntő része tagja a Pécsi Imádság Háza szolgálatnak.

Emellett rendszeresen vállalunk missziós/evangelizációs szolgálatokat, közbenjáró imaalkalmakat katolikus és felekezetközi szinten egyaránt.

bottom of page